Filatelista,  rok 1983, numer 23(661)

Jurasz Ryta, Klima Jerzy B. Górnictwo `83 w Rybniku. Wiwat górniczy stan!529-532
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II w filatelistyce (4)532-535
Witkowski Jan Wystawa na drugiej półkuli535-539
Stanowisko konferencji sprawozdawczej delegatów XIII kadencji PZF539-541
Nowości polskie541-542
Nowości zagraniczne542-544
Bura Fabian MKOL uznaje olimpijskie znaczki obozów jenieckich544-547
Żółkiewski Stanisław J. Aerografy547-549
Zaborowski Jan Wystawy - PRL-Rumunia549
Bąkowski Jerzy Wystawy - Dorobek filatelistów z pięciu miast549-550
Ogłoszenia550
Wiatrowski Zygmunt Wystawy - Militaria `Kielce 83550-551
Koczorowski Jarosław Nowy pokaz Klubu św. Gabriela551
Klima Jerzy B. Czytelnicy pytają - redakcja odpowiada551-553

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.