Filatelista,  rok 1983, numer 21(659)

Regulamin wymiany z zagranicą walorów filatelistycznych dla celów kolekcjonerskich481-483
Hejmowski Klemens Polska Marynarka Wojenna (II)483-486
Redakcja Toruń 83 - Opinie-Wydarzenia-Ciekawostki486-490
Bura Fabian Lufthansa490-491
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek491-494
Nowości polskie494-495
Nowości zagraniczne495-497
Głowiński Stanisław Poczta gołębia497
Zaborowski Jan Kartki pocztowe … losami loteryjnymi497-498
S.G. Uwaga - fałszerstwa498
Czytelnicy piszą498-499
Zaborowski Jan Wystawy - Polska-Rumunia "Olsztyn"499-500
Witkowski Jan Recenzje500-501
Kopczyński Andrzej VII Plenum postanowiło - XIV Walny Zjazd Delegatów PZF w Poznaniu501
Piekarz Lucjan Wyniki konkursu na najlepszą publikacje filatelistyczne501-502
Ogłoszenia502
Kopczyński Andrzej Na staromiejskim rynku502-503
Milewski Janusz Wrzesień jeleniogórski503
(r) To i owo503-505

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.