Filatelista,  rok 1983, numer 18(656)

Klima Jerzy B. Ogromny sukces XIV OWF409-411
Cieślikowski Zbigniew 40 lat Ludowego Wojska Polskiego411-414
Bura Fabian Polskie Porty Lotnicze w okresie międzywojennym414-417
(cez) Organizacja białostockiej Poddyrekcji Poczt i Telegrafów w 1944 roku417-420
Nowości polskie420-421
Nowości zagraniczne421-423
Gurba Jan Biskupin w filatelistyce423-424
Rudziński Cezary Ostrzegam: Nie dajcie się nabierać!424-426
Bura Fabian Obrady Dyrektoriatu FIPO426
Jasny Maciej Bolesławowa córa426-427
Wystawy - Służba zdrowia w filatelistyce427
(wf) Wystawy - Dzień działacza kultury427
(sz) Wystawy - Skarżysko 83427
(wf) Wystawy - Flora i fauna427
(wf) Wystawy - Dni morza427
Wiatrowski Zygmunt Młodzieżowe wystawy filatelistyczne w Polsce428
Zaborowski Jan Recenzje428-429
Czytelnicy piszą429-430
Wymiana z zagranicą, Ogłoszenia430
Kopczyński Andrzej Na staromiejskim rynku431
Rudziński Cezary Polonica431-433

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.