Filatelista,  rok 1983, numer 14(652)

Klima Jerzy B. U gospodarzy XIV OWF313-316
Orzeczenie Sądu Konkursowego (Jury) II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu w 1933 roku316-318
Program XIV OWF "Toruń `83"318
Sadowski Stanisław Z badań i specjalizacji nad numerami walców i nakładów znaczka nr 519 i nr 522318-321
Dobrzeniecki Jerzy Dawni warszawscy pocztowcy321-322
Żółkiewski Stanisław J. Działania na szkodę poczty i filatelistów322-325
Nowości polskie325
Nowości zagraniczne325-328
(sz) Wystawy - Młodzieżowe jubileusze328
Malik Jan Wystawy - Czechosłowackie znaczki pocztowe w Krakowie328-329
Parfiniewicz Jerzy Wystawy - Polsko-węgierski uścisk dłoni329-330
Czytelnicy piszą330-332
Wiatrowski Roman W poszukiwaniu ciekawych tematów332
Kiczek Ryszard Recenzje333
Parfiniewicz Jerzy Z życia PZF - Pożyteczna akcja TVP-PZF334
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Laureaci konkursów filatelistycznych334
Ogłoszenia334
(ru) Osobliwości znaczków polskich335
Krzyżówka336

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.