Filatelista,  rok 1983, numer 1(639)

Malik Jan Piękny jubileusz - 90 rocznica narodzin!1-3
Piekarz Lucjan Pierwszy w Krakowie stempel pocztowy3-4
Klima Jerzy B. Tradycja pomaga czy przeszkadza? Rozmowa z Janem Ryblewskim4-7
Stachowicz Jerzy 3 Fen i 5/3 Fen z drugiego polskiego wydania prowizorycznego 1918-19197-10
Nie katalogowany wirnik z 1939 r.10
ZG PZF Uchwała plenum ZG PZF mr 26/XIII/82/PL11
Klima Jerzy B. Od stycznia - PZF droższy11-12
J. B. Znaczek pomaga w nauce - konkurs12
M.G. Nie tylko dla panów (9)13
Bura Fabian "Moskwa 80" Uzupełnienie do lotów olimpijskich13-15
Groer Maria Najładniejszy znaczek polski 198115
Szpruch Jan Uwaga błąd! W serii "Pomniki polskiej kartografii"15
Nowości polskie16
Nowości zagraniczne16-17
Bura Fabian Espana `8217-18
Bąkowski Jerzy Wystawy - Stara przyjaźń wzbogacona o nowe elementy18-19
Szpruch Jan Wystawy - Piękne znaczki z Czechosłowacji19
Kargol Czesław A. Arkusik "Historia filmu szwedzkiego"19
Gajczak Roman Czytelnicy piszą - Temat "tabu" dlaczego?20
Baranowski Zygmunt Polemiki - W sprawie pomówienia sędziów20
(J.B.) Z życia PZF - Narada przewodniczacych kół młodziezowych21
Ogłoszenia. Wymiana z zagranicą22
Plany emisyjne - CSRS, ZSRR22-23
Rudziński Cezary To i owo23
Księski Janusz Polonica24
Rudziński Cezary Kosmofilatelia24

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.