Filatelista,  rok 1982, numer 6(626)

Rudziński Cezary MWF "Socfilex `82" - Wielkie Tyrnowo121-125
Konkurs na najładniejszy polski znaczek 1981 r.125-126
Szurek Jan Szata graficzna polskich nalepek polecenia126-130
Dobrzeniecki Jerzy Dzieje Zamku Warszawskiego na znakach pocztowych (dokończenie)130-132
Żółkiewski Stanisław J. Działalność Poczty Polskiej w 1945-46r. na terenie okupowanych Niemiec132
Klima Jerzy B. Nasze artykuły czytają filateliści w Stanach Zjednoczonych A.P.132
Nowości polskie133
Nowości zagraniczne133-135
Cieślikowski Zbigniew Recenzje - Poczta Polska w 1944 roku135-138
Rudziński Cezary Wystawy - Kultura i sztuka `81138-139
Kołaciński Ireneusz Młodzieżowe zbiory ze spółdzielczych osiedli mieszkaniowych139-140
Czytelnicy piszą140
Rajchel Władysław "Zbieramy odciski stempli pocztowych"140-142
Ogłoszenia142
Parfiniewicz Jerzy Ku przestrodze143
Rudziński Cezary Wymiana z zagranicą143
Bura Fabian Polonica144
Aerofilatelia144

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.