Filatelista,  rok 1982, numer 5(625)

Rejnowski Bronisław Poczta III Powstania Śląskiego97-102
Zaborowski Jan O znaczkach i ostemplowaniach węgierskich102-105
Hejmowski Klemens 100 lat poczty w Gdyni (III) Wyzwolenie105-109
Nowości polskie109
Nowości zagraniczne109-110
Ogłoszenia110
Witkowski Jan Australia 60 członkiem FIP111-113
Eksperci PZF - uchwała prezydium ZG nr 5/XII/82113
Kopczyński Andrzej Z prac Zarządu Głównego. Na staromiejskim rynku114-115
Kluby zainteresowań PZF - Jubileusz Klubu "Olimpijczyk"115
Z żałobnej karty - Józef Dudzik116
Bąkowski Jerzy Wystawy "Euromax `81" Kraków 17-24 X 1981116-118
Jasny Maciej Wystawy - Polska-NRD118
Bura Fabian Recenzje118-119
M.G. Nie tylko dla panów (2)119-121

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.