Filatelista,  rok 1982, numer 2(622)

Hejmowski Klemens 100-lecie poczty w Gdyni25-29
Fedorowicz Franciszek, Księski Janusz Typowe stemple cenzury pocztowej na terenie Pomorza w 1920 roku29-31
Ładoś Zbigniew Folklor i etnografia w filatelistyce31-32
Bura Fabian Upamiętnienie pierwszej poczty balonowej32-33
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek33-35
"Za zasługi dla polskiej filatelistyki"35
"Espana 82"35
Nowości polskie36-37
Nowości zagraniczne37-39
Jasny Maciej Ceny walorów filatelistycznych39
Klima Jerzy B. "Filatelista" pozdrawia Informator filatelistyczny39-40
Rajchel Władysław Uwagi do artykułu "Za pobraniem"40-41
tw Listy z brytyjskiej strefy okupacyjnej41
Czytelnicy piszą41-43
Parfiniewicz Jerzy Jest problem czy go nie ma?43
Rejnowski Bronisław Podwójny druk na karcie pocztowej44
Sajdak Jan Prywatne poczty miejskie44-45
Witkowski Jan Międzynarodowy Związek Wydawców Katalogów45
Lot Warszawa - Moskwa 198045
bm Plany emisyjne - Kuba, ONZ46
Ogłoszenia46
Z żałobnej karty - Walenty Boguń47
To i owo48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.