Filatelista,  rok 1982, numer 17(637)

Klima Jerzy B. W górniczym oddziale PZF385-388
Czechow Igor Na sześćdziesięciolecie ZSRR388-389
Bitniok Kazimierz, Brzozowski Bronisław Znane i nieznane stemple cenzury Powstania Wielkopolskiego389-391
Barczyk Jan Program dla młodzieży391-392
Grodecki Tadeusz Rzadkości polskie w zbiorach zagranicznych392-397
M.G. Nie tylko dla panów (8)397
Nowości polskie398
Nowości zagraniczne398-400
Żółkiewski Stanisław J. Zbiory całostek (informacja ogólna)400-401
Dobrzeniecki Jerzy Czytelnicy piszą - ciekawe odkrycie401
Janikowski Zbigniew Wystawy - Częstochowa 82402
(CEZ) Wystawy - Historia poczty i całostek Socphilex 1982402-403
Bąkowski Jerzy Wystawy - "Pierwszy krok" w Krakowie403-404
Kopczyński Andrzej Z życia PZF. Na staromiejskim rynku404-405
Gawron Stanisław Dzień znaczka w Rzeszowskiem405
Ogłoszenia406
(sz) Wyróżnienia i "cegiełki", czyli jeszcze o rzeszowskich sukcesach406
Szpruch Jan XXII spotkanie "Klubu Znaczka"406-407
Klima Jerzy B. Recenzje407
Redakcja Nagroda im. St. Kamlera407
Krzyżówka408

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.