Filatelista,  rok 1982, numer 16(636)

Goszczyński Włodzimierz My na znakach pocztowych361-362
Szwemin Marian Z warsztatu zbieracza całostek... ale zagranicznych362-363
Cieślikowski Zbigniew Poczta polowa Wojsk Wewnętrznych i KBW 1944-1945363-366
Kapkowski Jacek Polski samolot na znaczku z wyspy Man366
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek367-369
Schmutz Lesław, Sztaba Kazimierz Papier kartek pocztowych wydania lubelskiego z 1918 roku369-370
Grodecki Tadeusz Polska agencja pocztowa w Odessie. Rzadkości polskie w zbiorach zagranicznych370-372
Nowości polskie372
Nowości zagraniczne373-374
Szurek Jan Łuki i mosty na znaczkach pocztowych374-376
Fab. Podróże papieża Jana Pawła II376
Kopczyński Andrzej III Plenum Zarządu Głównego PZF376-377
(sz) Umowa bratnich związków377-378
Witkowski Jan Trzydziestolecie całostek ONZ378-379
Księski Janusz Wystawy - Spostrzeżenia nie tylko jurora379-381
Parfiniewicz Jerzy Wystawa, która umocniła przyjaźń381-382
Ogłoszenia382
Zaborowski Jan Aerofilia 82 w Dęblinie (12-23 X 1982)383
Czytelnicy piszą384
Ol-fa Notatki ze świata384

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.