Filatelista,  rok 1982, numer 14(634)

Jagodziński Jerzy, Parfiniewicz Jerzy 60 lat Związku Radzieckiego313-316
Kartki z historii poczty i filatelistyki polskiej316-317
Dobrzeniecki Jerzy Na pocztowym szlaku Powstania Warszawskiego317-319
Klima Jerzy B. Miłość do kart pocztowych. Rozmowa z Stanisławem Żółkiewskim319-322
Głowiński Stanisław Złote gody polskiej poczty morskiej322-324
T.G. Rzadkości polskie w zbiorach zagranicznych324
Sękowski Aleksander Przyczynek do działalności poczty polskiej w Konstantynopolu325-326
Zielińska Irena Znaczek polski najlepszy na świecie326
Piątak Wincenty Materiały filatelistyczno-pocztowe dotyczące lat 1944-46 (6)327-328
Nowości polskie328-329
Nowości zagraniczne329-330
Bura Fabian Recenzje330
Klima Jerzy B., Kopczyński Andrzej Wystawy - W stulecie polskiego ruchu robotniczego331-332
Księski Janusz Wystawy - Poczta Polska 1941-1945 w Londynie332-333
Kopczyński Andrzej Wystawy - Toruń 83333
Czytelnicy piszą333-334
Ogłoszenia334
S.F. Czy wiecie, że...335
Bura Fabian Poszukiwany blok olimpijski336
Kosmofilatelia336

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.