Filatelista,  rok 1982, numer 13(633)

Goszczyński Włodzimierz Dzień znaczka 1982289-292
Kapkowski Jacek Polskie samoloty na znakach pocztowych (dokończenie)292-294
Białek Henryk Komisje problemowe w PZF294-297
Sękowski Aleksander Stale coś nowego o Generalnej Guberni297-298
Dobrzeniecki Jerzy Poczta i filatelistyka a kultura298
Grodecki Tadeusz Rzadkości polskie w zbiorach zagranicznych299-301
M.G. Nie tylko dla panów (6)301
Klima Jerzy B. U nas nie ma rzeczy niemożliwych...301-304
Nowości polskie304-305
Nowości zagraniczne305-307
Koenig Roman Takiej wystawy jeszcze nie było307-309
Klima Jerzy B. W dniu pogrzebu Władysława Gomułki - okolicznościowy datownik309
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia310
Żółkiewski Stanisław J. Co nowego w Polish Philatelic Society of Australia310-311
Klima Jerzy B. Z życia PZF - Filateliści Przemyśla - dzieciom311
Krzyżówka312

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.