Filatelista,  rok 1982, numer 11(631)

Kapkowski Jacek Polskie samoloty na znakach pocztowych241-244
Klima Jerzy B. Wszyscy są za, a tak trudno coś zrobić...244-247
Grodecki Tadeusz Rzadkości polskie w zbiorach zagranicznych247
Witkowski Jan 51 Kongres FIP248-250
Żółkiewski Stanisław J. Pocztowe ślady września 1939 r.250-251
Dobrzeniecki Jerzy Wywiad z samym sobą251-253
M.G. Nie tylko dla panów (5)253
Piątak Wincenty Materiały filatelistyczno-pocztowe dotyczące lat 1994-46 (4)253-255
Nowości polskie255
Nowości zagraniczne256-257
Myślicki Andrzej Polemiki * Polemiki * Polemiki257-258
Cieślikowski Zbigniew W odpowiedzi Andrzejowi Myślickiemu258-260
J.G. Wystawy - Szczecin `82260
Wystawy - Tarnów260-261
Adamczyk Lucjan Plan centralny wystaw PZF do końca 1982 roku261
wp "Erki" z Hrubieszowa i Pińczowa261
Grodecki Tadeusz Stanisław Chromik262
Ogłoszenia262
Kopczyński Andrzej Z życia PZF. Na staromiejskim rynku263
Szurek Jan Czy i jak stemplowac nalepki polecenia263
Brzozowski Bronisław Ciekawostki z wystawy264
Rudziński Cezary Kosmofilatelia264

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.