Filatelista,  rok 1981, numer 8(605)

Witkowski Jan WIPA 1933-1965-1981197-202
Rudziński Cezary Konstytucja 3 Maja202-206
Bura Fabian, Grodecki Tadeusz Wyścig Pokoju 1979-1980206-209
Górski Wiesław, Jagodziński Jerzy "Nagórskaja" radziecka stacja polarna209-210
Klima Jerzy B. Rozsławiamy sukcesy polskich lotników - rozmowa z przewodniczącym Komisji Aerofilatelistyki ZG PZF210-212
Żółkiewski Stanisław J. Uwaga na fałszerstwo - Gdańskie kasowniki pocztowe212-213
Nowości polskie213
Nowości zagraniczne214-215
Kościelniak Marian Nieodgadnione prowizorium215-216
Czytelnicy piszą216-217
Herda Józef Wystawy - "Zamość 80"217-218
Recenzje218-219
Z prac Zarządu Głównego PZF219-220
Klima Jerzy B. Wystawy najlepszą formą propagandy220
To i owo220-221
Co piszą inni221-222
Ogłoszenia222
Notatki ze świata223

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.