Filatelista,  rok 1981, numer 18(615)

Wincewicz Tadeusz ...Filatelistyka w Opolskiem (lata 1970-1981)465-470
Wincewicz Tadeusz Znaki pocztowe na Opolszczyźnie470-480
Redakcja Dobrze i źle o Olimpiadzie (filatelistycznej). Rozmowa z przewodniczącym Komisji Młodzieżowej ZG PZF480-483
Bura Fabian Australia - dalekim celem483-485
Nowości polskie485
Nowości zagraniczne485-486
Ogłoszenia486
Bura Fabian Recenzje488
Aerofilatelia488

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.