Filatelista,  rok 1981, numer 15(612)

Bura Fabian Ppłk Stanisław Skarżyński . As lotnictwa polskiego393-394
Białek Henryk Aktualne problemy i próba ich rozwiązania. II ogólnopolska narada przewodniczących kół PZF w Kaliszu394-396
Klima Jerzy B. Socfilex`81 Bratysława. Dziesiąty, a więc jubileuszowy396-399
Klima Jerzy B. Socfilex`81 w oczach jurora. Rozmowa z Janem Ryblewskim399-400
Redakcja Dlaczego ponieśliśmy porażkę? Rozmowa z przewodniczącym komisji wystaw ZG PZF400-401
Groer Maria Namibia nie ma własnych znaczków401-403
Redakcja ...O kłopotach handlu i jeszcze większych - filatelistów. Rozmowa z dyrektorem Przedsiębiorstwa Filatelistycznego403-407
Falkowski Stefan Czy istnieje moralność filatelistyczna?407
Nowości polskie407-408
Rzepko Ryszard "Luraba 81"408
Nowości zagraniczne409-410
Libionka Marian Z życia PZF. Walne zebranie okręgu PZF w Bielsku Białej410-411
Zaborowski Jan Z życia PZF. Krakowskie propozycje na XIII Zjazd PZF411
(j.ks.) Z życia PZF. Delegaci sformułowali kierunki działania w nowej kadencji.411-412
Recenzje412
(j.ks.-ski) Wystawy. "Philapol 81" w Wielkiej Brytanii413
Piekarz Lucjan Wystawy. Kraków-Wielkie Tyrnowo413-414
Ogłoszenia414
Wincewicz Tadeusz Wystawy. 60 rocznica powstań śląskich414-415
Prezydium Zarządu Głównego PZF wyjaśnia415

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.