Filatelista,  rok 1981, numer 13(610)

Groer Maria Nasza biało-czerwona337-340
Wincewicz Tadeusz Zmiany w polskiej sieci pocztowej po plebiscycie na Górnym Śląsku i inne zagadnienia340-343
Klima Jerzy B. Zjazd warszawskich filatelistów343-346
Księski Janusz Nie udokumentowane przesyłki poczt wojskowych z okresu II wojny światowej346-348
Nagrody im. Stanisława Kamlera za rok 1980348
Żółkiewski Stanisław J. Polskie karty pocztowe tzw. serii historycznej349
Kronenberg Stanley Uwaga na fałszerstwo pierwszego polskiego wydania po I wojnie światowej350
Penkin Andrzej Jeszcze o znaczkach plebiscytowych z nadrukiem C.I.H.S.350-351
Nowości polskie351
Nowości zagraniczne352-354
Adamczyk Janusz Problemy filatelistyki regionalnej354
(Hbk) Zbiory regionalne - teoria i rzeczywistość354-355
Subocz Bohdan Rzeczywiste problemy zbiorów regionalnych355-356
Trepka Stanisław Harcerska operacja Bieszczady-40356-357
Bąkowski Jerzy Z kart współpracy i przyjaźni Krakowa i Wielkiego Tyrnowa357-359
Jasny Maciej Z życia PZF - Jeden z najmłodszych359-360
Cieślikowski Zbigniew Spotkanie w PZF dziennikarzy-laureatów360
Aerofilatelia360-361
Ogłoszenia361
Polonica362
Notatki ze świata362-365

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.