Filatelista,  rok 1981, numer 12(609)

Nowości polskie309
Hejmowski Klemens Święto morza310-314
Fedorowicz Franciszek, Księski Janusz Typowe stemple cenzury pocztowej na obszarze b. Wielkiego Księstwa Poznańskiego i częściowo Pomorza w latach 1920-1922314-315
Z ostatniej chwili - 9 medali polskich wystawców na WIPA `81315
Plater Anna Metody i ich motywacja w prowadzeniu MKF nr 29 w Konstancinie-Chylicach316-318
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów w sprawie udziału PZF w Międzynarodowym Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych318
Fedorowicz Jerzy Dokumentacja filatelistyczna toruńskich wypraw polarnych318-321
Żółkiewski Stanisław J. Poczta na terenach "Ober.Ost`u"321-324
Nowości polskie324
Nowości zagraniczne325-326
tw Odręczne oznaczanie przesyłek poleconych326
bm. Wystawy - "Philtema 80"327
Bura Fabian Wystawy - "Polpex`81"327
Tokar Jerzy Wystawy - Partnerskie Okręgi327-328
B. FIP odmładza wystawy patronackie328-329
Z życia PZF329-331
Nagrody za publikacje w czasopismach filatelistycznych za rok 1980331-332
Co piszą inni332
Czytelnicy piszą333
Recenzje334
Ogłoszenia334
Notatki ze świata335

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.