Filatelista,  rok 1980, numer 9(588)

Rudziński Cezary Wyzwolenie ziem polskich 1944 - 1945227-230
Falsyfikat znaczka ONZ230
Redakcja PZF Prezentujemy okręgi PZF231-233
Księski Janusz Bydgoscy wystawcy i ich zbiory233-235
Fedorowicz Franciszek, Księski Janusz Cenzura pocztowa na ziemiach polskich byłego zaboru pruskiego w 1920 r.235-236
Wincewicz Tadeusz Ambulanse pocztowe 1978 - 1979237-240
Fedorowicz Franciszek Cenzura pocztowa na ziemiach polskich byłego zaboru pruskiego w 1920 r.241-242
Chmielewski Henryk Muzeum poczty RFN we Frankfurcie nad Menem242-244
Z żałobnej karty244-243
Nowości polskie245-246
Nowości zagraniczne246-247
Co piszą inni247-248
To i owo248-249
Aerofilatelia250
Ogłoszenia250
Recenzje251

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.