Filatelista,  rok 1980, numer 8(587)

ZG PZF Komitet honorowy obchodów 30 - lecia Polskiego Związku Filatelistów198
Myślicki Andrzej, Sękowski Aleksander Poczty w Gettach199-203
Rudziński Cezary Nowy etap rozwoju zbiorów o tematyce kosmonautycznej203-206
Lipiński Mieczysław Urzędy pocztowe o nazwie Pułaski207-208
Wincewicz Tadeusz Ambulanse pocztowe 1978 - 1979209-212
Lipiński Mieczysław Urzędy pocztowe o nazwie Pułaski213-215
Nowości polskie215-216
Nowości zagraniczne216-217
Olimpiada 80218
Co piszą inni219
Recenzje220-221
Co to za stemple?221
To i owo221-222
Ogłoszenia222
ZG PZF Z prac Zarządu Głównego223

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.