Filatelista,  rok 1980, numer 6(585)

Prezentujemy Okręgi PZF143
Stasiłowicz Zbigniew Ruch filatelistyczny na Pomorzu Środkowym143-145
Z prac Zarządu Głównego145
Wawrzynkowski Marian Polskie losy 1939 - 1945146-149
Prokulewicz Jan Cossaliniana149-151
Alexiewicz Władysław "Polonica" w Koszalinie152
Wincewicz Tadeusz Ambulanse pocztowe 1978 - 1979153-156
Witkowski Jan MWF "POLPHIL 79"157-159
Nowości polskie159
Nowości zagraniczne160-161
Co piszą inni161-163
Olimpiada 80163
Plany emisyjne163
Polonica164
To i owo164-165
Co to za stempel?165
Osobliwości znaczków polskich166
Ogłoszenia166
Recenzje167

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.