Filatelista,  rok 1980, numer 5(584)

Rudziński Cezary Wydawnictwa pocztowe nie przeznaczone do obiegu115-119
Brzozowski Bronisław Polskie wrota119-121
Poczty świata - dzieciom121-123
Nowości polskie123-124
Hampel Tadeusz Filatelistyka tradycyjna, co to jest? II125
Wytyczne dla wystawców i sędziów z zakresu filatelistyki tradycyjnej125-128
Nowości zagraniczne129-130
Co piszą inni130-133
Aktualności sprzed lat133
Osobliwości znaczków polskich134
Recenzje134-135
Plany emisyjne135
Polonica136-137
To i owo137-138
Ogłoszenia138
ZG PZF Apel do wszystkich filatelistów139

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.