Filatelista,  rok 1980, numer 4(583)

Prezentujemy Okręgi PZF87
Boguń Walenty, Farbotko Władysław Osiągnięcia trzeciego tysiąclecia87-88
Żurawski Józef Witold Stan i prognoza rozwoju filatelistyki89-91
Tokar Jerzy O zaniedbanych dziedzinach badawczych polskiej filatelistyki91-95
Molenda Tadeusz Niemieckie obozy dla jeńców wojennych (1939-1945)95-99
Hampel Tadeusz Filatelistyka tradycyjna - co to jest? I99-101
Od Olimpii do Moskwy101
Nowości polskie102
Nowości zagraniczne103-104
Poczty świata - dzieciom104-106
Co piszą inni106-108
Plany emisyjne108
To i owo109-110
Co to za stemple110
Ogłoszenia110
Prezydium ZG PZF Z prac Zarządu Głównego111

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.