Filatelista,  rok 1980, numer 11(590)

XXII Olimpiada282
Bura Fabian Twórczość artystyczna o tematyce olimpijskiej283-287
Kiczek Ryszard Moskwa - 80288-289
Babut Roman Przedolimpijski start polskich filatelistów290
Kiczek Ryszard Olimpijski start sterowca LZ-129291-292
Loty olimpijskie XXII olimpiady292
Fijas Stefan Od Olimpii do Moskwy293-294
Węgierska wystawa olimpijska295
Nowości polskie295-296
Nowości zagraniczne296-297
Poczta balonowa297
Poczty świata - dzieciom298
Kosmofilatelia299-300
Co piszą inni301-302
Co to za stemple?302-303
ZG PZF Z prac Zarządu Głównego304
To i owo305
Czytelnicy piszą306
Ogłoszenia306
Kokowski Andrzej Recenzje307

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.