Filatelista,  rok 1980, numer 1(580)

ZG PZF Uchwała Plenum Zarządu Głównego PZF2
Subocz Bohdan O dalszy rozwój szeregów3-4
Kapkowski Jacek O działalności Komisji Historyczno-Badawczej4
Głowiński Stanisław Połączenia pocztowo - kolejowe Warszawy w latach 1869-19154-8
Subocz Bohdan Stołeczny Klub Filatelisty9
Sękowski Aleksander Biblioteka Okręgu Warszawskiego PZF10
Górski Wiesław "Mundial 78" na argentyńskim znaczku pocztowym11-13
Bez spinaczy13
Kawecka Wiesława Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna SOCPHILEX 7914-16
Nowości polskie16-17
Plany emisyjne Poczty Polskiej na rok 198017-18
Nowości zagraniczne18-19
Co piszą inni20-21
Aerofilatelia21-22
Parfiniewicz Jerzy Wystawy22-23
Recenzje23
To i owo24
Hamann Henri Plany emisyjne25-26
Ogłoszenia25

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.