Filatelista,  rok 1979, numer 9(564)

Pałasiewicz Artur Działalność Poczty Polskiej podczas II wojny światowej227-232
Żółkiewski Stanisław J. Jeszcze o tzw. nadrukach lubelskich na kartach serii historycznej z 1938 r.233-234
Rzadkości w zbiorach polskich235
Bura Fabian Planwany lot balonu "Gopło" w 1937 r. w Kielcach236
Pożyteczne spotkania236
Krzaczek Jerzy Kto wypuszcza braki?237
Nowości polskie238-239
Nowości zagraniczne240-241
rd. Co piszą inni241-242
Ratajczak Antoni "Operation Sail - 78"243
Ol-Fa Notatki ze świata244-245
AM Co to za stemple?245-247
Recenzje248-249
Grodecki Tadeusz Polonica249
Parfiniewicz Jerzy Pamiątki z lat wojny249-250
m Nowa angielska koperta ilustrowana251
Ogłoszenia251
C.R. To i owo252

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.