Filatelista,  rok 1979, numer 4(559)

Hampel Tadeusz Fałszerstwa polskich i austriackich stempli pocztowych z XVIII wieku87-90
Witkowski Jan Rzadkości w zbiorach polskich90-91
Bura Fabian "Argentyna - 78" - specjalne loty92-94
Rudziński Cezary Krajowa Wystawa Filatelistyczna "60 rocznica odzyskania niepodległości94-96
(wp) Nowy frankotyp UMCS w Lublinie96
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek97-98
Nowości polskie99
Nowości zagraniczne100-101
Żółkiewski Stanisław J. Nie rozwiązana zagadka101
Prezydium ZG PZF Plan centralnych wystaw i imprez PZF w roku 1979102-103
Co piszą inni103-104
(lp) Otwarcie Domu Filatelisty w Krakowie105
W.H. Giełda filatelistyczna106
G. Kluby zainteresowań - "Narody Zjednoczone", "Dzień Znaczka"106
A.S. Wystawy - Konie w filatelistyce106-107
Wincewicz Tadeusz Poczta objazdowa "Łodzianka"107
Czytelnicy piszą107-108
Bura Fabian Recenzje108
(ca) To i owo108-109
(c) Plany emisyjne - Austria, Czechosłowacja, Bułgaria109-110
Ogłoszenia110
Z życia PZF111
Wymiana z zagranicą111

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.