Filatelista,  rok 1979, numer 3(558)

Kurkiewicz Wiktor, Łaszkiewicz Antoni Jeszcze o wydaniu Mielec I59-60
Bura Fabian Polskie winietki olimpijskie60-63
Sękowski Aleksander Literatura na światowej wystawie filatelistycznej "Praga 1978"63-66
Krzaczek Jerzy "FIS" na znakach Poczty Polskiej66-70
Rzepko Ryszard Odznaczenia i wyróżnienia działaczy PZF w 1978 roku70-72
Nowości polskie72-73
Nowości zagraniczne74-75
Ter-Oganjan Leon Polskie znaczki na aukcji75-77
(c) Co piszą inni77-78
Plany emisyjne - Berlin Zachodni, Holandia, Liechtenstein, Wielka Brytania78-79
Ol-Fa Notatki ze świata79-80
Polonica80
Kostow Iwan Przed "Philaserdica 79"80
(j. ks-ski) "Kultura i sztuka" Nowy klub zainteresowań PZF w Bydgoszczy81
Komunikat ZG PZF81
Ogłoszenia81
Z żałobnej karty - Czesław Danowski82-83

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.