Filatelista,  rok 1979, numer 19(574)

Bohater dwu narodów - Kazimierz Pułaski507-508
Kawecka Wiesława XIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna509-511
Myślicki Andrzej Uczmy się korzystać z katalogów i cenników512-513
Koscielniak Marian Rabanek - Czy istniał taki urząd pocztowy w okresie prowizoriów 1945-47513
Rzepko Ryszard VI Plenum Z. Gł. PZF514-517
Brzozowski Stanisław Z historii Poczty Polskiej 1919-1939 ( dokończenie przegladu zarądzeń MPiT)517-519
Żółkiewski Stanisław J. Rzadkosci w zbiorach polskich519-520
Poczty świata - dzieciom520-521
Witkowski Jan 17 Kongres AIJP522
Nowości polskie523-524
Nowości zagraniczne525-526
J. Filateliści bohaterami filmu526-527
Co piszą inni527-528
Czytelnicy piszą528
Bura Fabian Recenzje528-529
Wystawy - Polphil 79529
am To i owo529-530
Ogłoszenia530
Sękowski Aleksander Losy zbiorów Stanisława Kamlera531

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.