Filatelista,  rok 1979, numer 16(571)

Sierpiński Zbigniew Kampania jesienna 1939 roku w filatelistyce423-426
Błach Jerzy W 40 rocznicę najazdu hitlerowskiego426-428
Zmiany w składzie głównego sądu koleżeńskiego PZF428
Hejmowski Klemens Obrona Wybrzeża w 1939 roku429-432
Fijas Stefan Oddział Muzeum PiT w Gdańsku433-434
Poczta dyliżansowa szlakiem obrony wybrzeża434
Najładniejszy polski znaczek z 1978 r.435-436
Nowości polskie436-438
Nowości zagraniczne438-440
Nagrody za publikacje w czasopismach filatelistycznych za 1978 rok440
Rzepko Ryszard I Miedzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "ZSRR-Polska" w Kiszyniowie441-442
Co piszą inni443-444
wk 2523 rocznica urodzin Buddy444-445
Żółkiewski Stanisław J. Polish Philatelists Association in Great Britain445
Ol-Fa Notatki ze świata445-446
Ogłoszenia446
Lipiński Mieczysław Szpiegostwo w filatelistyce447
AM Wiatraki na znaczkach447

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.