Filatelista,  rok 1979, numer 14(569)

redakcja Prezentujemy okręgi PZF367
Jagowdzik Kazimierz Filatelistyka w Lubelskiem367-368
Myślicki Andrzej Zbiór regionalny Lubelszczyzny368-370
T.J. Wystawa Filatelistyczna "Lublin 79"370-371
Piekut Janusz Zbigniew Opłaty gotówkowe w 1944 r.371-374
Szurek Jan Przyczynek do poznania znaków polecenia z lat 1944-1946374-377
AM 60 rocznica pierwszego polskiego wydania okolicznościowego377
Witkowski Jan "Philaserdica `79" - Sofia378-382
Rzepko Ryszard V Plenum Z. Gł. PZF382-383
Nowości polskie383-384
Nowości zagraniczne385-386
Co piszą inni386-387
Malendowicz Ludwik K. Recenzje387
Ol-Fa Notatki ze świata388-389
Polonika389
rd To i owo389-390
Ogłoszenia391

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.