Filatelista,  rok 1979, numer 1(556)

Rzepko Ryszard IV plenum ZG PZF. 200 000 członków PZF naszym celem3-4
Kościelniak Marian Badania nad znaczkiem nr 213 wydania widokowego5-6
Możdżan Jan Korespondencja z obzu koncentracyjnego Neuengamme6-9
Żółkiewski Stanisław J. Ciekawy dowód zaliczenia opłaty pocztowej9
Sniegirjew Władimir Radziecki program pokoju10-12
Księski Janusz "Kultura i sztuka" Krajowa Wystawa Filatelistyczna , Bydgoszcz 21 XI - 3 XII 1978r.13-14
Hampel Tadeusz "Junior" czy "Postalia"14
Nowości polskie15-16
Nowości zagraniczne16-18
(c) Co piszą inni18-19
Brzemiński Szczepan, Chabowski Marian Zebranie naukowe w WAP20
(r) Recenzje20-21
Barczyk Jan Międzynarodowy Konkurs Młodych Filatelistów " 60 lat Komsomołu"21-23
Bura Fabian Bilans znaczków 1977 roku23
C. R. Polonica23-24
AM To i owo24
Rudziński Cezary Program emisyjny poczty radzieckiej w roku przedolimpijskim25
AM Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny nr 2 (64)26
Ogłoszenia26
r. Filatelistyczny kryminał w San Marino27

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.