Filatelista,  rok 1978, numer 22(553)

Hampel Tadeusz Komisja do spraw filatelistyki tradycyjnej495-497
Żółkiewski Stanisław J. Rzadkości w zbiorach polskich498-499
Baranowski Andrzej Kiedy po raz pierwszy użyto okreslenie "znaczek pocztowy"?499
Sękowski Aleksander Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Na straży pokoju i socjalizmu"500-501
Szwemin Marian Meeting AIJP w Pradze502
Wł. R. Pokaz "kosmiczny w Muzeum PiT502
Nowości polskie503
Nowości zagraniczne504-505
Ratajczak Antoni Złoty jubileusz Urzędu Morskiego w Gdyni505-506
Lipiński Mieczysław Kody pocztowe nie tylko u nas506-507
(ca) Co piszą inni507-508
Łaszkiewicz Antoni Recenzje508-509
wk 10-lecie Klubu Filatelistów Polskich we Francji509
AM Jeszcze o nalepkach polecenia R509-510
Ogłoszenia510
L.L. Wystawy - "Potsdam-Mińsk-Opole"510-511
C.R. Polonica511
am To i owo511-512

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.