Filatelista,  rok 1978, numer 2(533)

Rudziński Cezary Stulecie niepodległej Bułgarii23-25
Myślicki Andrzej Polskie datowniki pocztowe na terenach b. zaboru austriackiego25-29
wk Konstytucja ZSRR29-30
Nowości polskie30-31
Nowości zagraniczne32-33
Czytelnicy piszą33-34
FB Recenzje34-35
Księski Janusz Wystawy - "Schwerin-Toruń 77"35
Polonica35
(k.ls-ski) Młodzieżowa Okręgowa Wystawa Filatelistyczna w Toruniu36
Gawron Stanisław Konkurs "Piekno przyrody"36
wk Bułgarska "młodzieżówka"37
Skotarek Hieronim Kluby zainteresowań PZF "Narody Zjednoczone"37
(c) Plany emisyjne - Berlin Zach., Jugosławia, RFN, Węgry37-38
Ogłoszenia38
(c) To i owo39
Adamcio Leopold Z życia PZF - O/Gdańsk39-40

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.