Filatelista,  rok 1978, numer 19(550)

Od Oki nad Szprewę i Łabę. 35-lecie LWP403-405
Schmutz Lesław Rodzaj druku i typ rysunku drugiego wydania znaczków getta łódzkiego406-409
S.F. Ciekawy błędnodruk410-411
Rzepko Ryszard Pocztówki PCK w latach 1939-1945411-415
Hamann Henri W obronie człowieka416-417
Krogulski Zbigniew Zagraniczne kursy polskich ambulansów pocztowych417-420
Luckner Olaf Nadruk "groszy" z 12 grudnia420
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek421-422
Nowości polskie422-424
Nowości zagraniczne425-426
C.R. Kosmofilatelia426-428
Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich429-430
Co piszą inni430-431
Ol-Fa Notatki ze świata431-432
Ratajczak Antoni Pierwszy polski znak pocztowy dokumentujący rejs dookoła świata s/y "Mazurek"432
Zaborowski Jan Nowa publikacja filatelistyczna o Wegierskiej Republice Rad i Poczcie Polowej Węgierskiej Armii Czerwonej432-433
Wiśnicka Gabriela Czerwonokrzyskie frankatury mechaniczne433
To i owo433-434
Ogłoszenia435

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.