Filatelista,  rok 1978, numer 15-16(546-547)

Rzepko Ryszard III Plenum ZG PZF326-328
Teter Lucjan Z DZIAŁALNOŚCI PIERWSZEJ POLSKIEJ POCZTY POLOWEJ 329-333
Filipow Henryk Korespondencja z hitlerowskiego obozu pracy w Łodzi333-334
Kurkiewicz Wiktor Nowe fałszerstwo nadruku 1.50 zi na 25 gr w kolorze czerwonym 334-335
Kuca Karel Czechosłowackie frankatury mechaniczne 335-337
Olaszowski Sergiusz Całostki pocztowe z dodrukami337-342
Malendowicz Ludwik K. TEMATICA - POZNAŃ 68 na tle dotychczasowych światowych wystaw tematycznych 343-344
Współpraca między Polskim Związkiem Filatelistów i Wszechzwiązkowym Towarzystwem Filatelistów ZSRR345
Nowości polskie345-348
Nowości zagraniczne348-349
(c) Co piszą inni349-350
Bura Fabian Recenzje350-351
Lot pocztowy Szlakiem Walk 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" 351
Czytelnicy piszą351
M Abonament stempli okolicznościowych 1977352-353
Ok-Fa Notatki ze świata353-354
Księski Janusz Wystawy - X OWF "PHILEX Toruń—Schwerin 78354-355
Polonica355
Osobliwości znaczków polskich356
AM To i owo356-358
Ogłoszenia358
Lewandowski Janusz Z życia PZF - Współpraca kół filatelistycznych Warszawy358-359
Wymiana z zagranicą359

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.