Filatelista,  rok 1978, numer 10(541)

Bura Fabian Polska poczta lotnicza215-218
Żółkiewski Stanisław J. Fałszywe nadruki na znaczkach i kartach218-219
Kargol Czesław A. Aerograf220-222
Kurkiewicz Wiktor Poczta hotelowa w Kołomyi223
Nowości polskie223-225
Nowości zagraniczne225-226
AM Pocztówka obozowa upamiętniająca powstanie warszawskie226
(rd) Co piszą inni227-228
Kosmala Jacek Wydania olimpijskie228
Zabilski Lesław Kluby zainteresowań PZF - "Zdrowie"229
Kolorz H. Kluby zainteresowań PZF - "Kopasyny"229
Bartek Z całego świata229-230
Abonament wydawnictw PZF230
Ogłoszenia230
To i owo231-232
Wymiana z zagranicą232

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.