Filatelista,  rok 1977, numer 9(516)

Międzynarodowy Konkurs Filatelistyczny. "60-Lecie Wielkiego Października"195
Wincewicz Tadeusz Dalsze uwagi o Polskiej Sieci Pocztowej 1944-47 oraz o pierwszym powojennym spisie urzędów195-196
Grodecki Tadeusz 25-Lecie Poczty ONZ. XVI Marginalia197-198
Rudziński Cezary Czechosłowackie całostki okolicznościowe199-201
Nowości polskie201-202
Nowości zagraniczne202-203
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop204-205
Co piszą inni205-206
Bura Fabian Recenzje206-207
Recenzje207-208
Polonica208
To i owo208-210
Ogłoszenia210
Alexiewicz Władysław Z klubów zainteresowań: Polonica211
Rajchel Władysław Wystawy211
Z żałobnej karty211
Z życia PZF212
Wymiana z zagranicą212

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.