Filatelista,  rok 1977, numer 7(514)

Konkurs na najładniejszy znaczek polski z 1976 r.138-141
Księski Janusz Mieszane frankatury obozów II E i II D141-142
Kucharski Jerzy Jeszcze o poczcie polowej APW143-144
Grodecki Tadeusz 25-Lecie Poczty ONZ. XIV Datowniki z imprez specjalnych i stemple pamiątkowe144-146
Bliski wschód II147-150
Krysiak Jerzy Polonica szwedzkie (stemple)150-152
Szymański Zygmunt Geografia pocztowa. Okruchy imperium IV152-155
Krogulski Zbigniew A dlaczego "Chudowa Zdrój"155-156
ZG PZF Regulamin156-157
Nowości polskie157-158
Nowości zagraniczne159-160
Kosmofilatelia160-162
O medalach filatelistycznych163
Lipiński Mieczysław Czytelnicy piszą163-164
Rudziński Cezary Recenzje165
Wróbel Leon Z teki instruktora młodzieżowego165-166
Wystawy. Wystawa polskich znaczków pocztowych w Berlinie166-167
Adamcio Leopold Wystawy. "Morfil"166-167
Co piszą inni167-169
Liberska Halina Co piszą inni. Bal filatelistów169
To i owo169-170
Wymiana z zagranicą171
Ogłoszenia171

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.