Filatelista,  rok 1977, numer 6(513)

Sierpiński Zbigniew Korespondencja więźniów z obozu przejściowego w Inowrocławiu119-120
Grodecki Tadeusz 25-Lecie Poczty ONZ XIII Datowniki z imprez specjalnych i stemple pamiątkowe121-122
Ryszawy Wiesław Na XV-Lecie Klubu "OLIMPIJCZYKA" PZF122-125
ZG PZF Ogólnopolski konkurs na publikacje filatelistyczne w prasie, radio i telewizji w 1977 r.125-126
Nowości polskie126-127
Nowości zagraniczne128-129
Ratajczak Antoni Recenzje129-130
Z teki instruktora młodzieżowego131
Krogulski Zbigniew Czytelnicy piszą. Usterki Szczecińskich datowników poczt ruchomych131-132
Czytelnicy piszą. Wyspa Man132
Kiczek Ryszard Przed Igrzyskami Olimpijskimi "MOSKWA 80"132
Polonica132-133
To i owo133-134
Biuletyn135
Świerszcz Ryszard Z życia PZF135
Wymiana z zagranicą135-136
Ogłoszenia136

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.