Filatelista,  rok 1977, numer 5(512)

Rudziński Cezary Polska - Czechosłowacja: 10 wieków i 30 lat sąsiedztwa83-86
Zaborowski Jan Węgierskie stemple w zbiorze ekspozycyjnym86-93
Różycki Wiesław Trójkątne stemple cenzury wojskowej APW94-95
Grodecki Tadeusz 25-Lecie Poczty ONZ. XII Całostki ONZ95-98
Szymański Zygmunt Geografia pocztowa. III Okruchy imperium98-100
Teter Lucjan Pocztówki PCK dla Polaków - jeńców 1939 r.101-105
Nowości polskie105-106
Nowości zagraniczne106-107
Recenzje107-108
Co piszą inni108-110
To i owo111-112
Czytelnicy piszą112
Polańczyk Stanisław Z teki instruktora młodzieżowego113
Falkowski Józef Nowi eksperci113
Z klubów zainteresowań114
Biuletyny: Wielkopolskie wiadomości filatelistyczne114-115
Biuletyn informacyjny: Lublin114-115
Katowicki biuletyn informacyjny115
Rzepko Ryszard Z prac Zarządu Głównego PZF115
Ogłoszenia116

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.