Filatelista,  rok 1977, numer 4(511)

Jakubowski Franciszek Konwencja pocztowa Polsko - Austriacka z 1840 roku63-64
Księski Janusz Prowizoryczny stempel "Jaksice" woj. bydgoskie64-65
Grodecki Tadeusz 25-Lecie Poczty ONZ. XI Całostki ONZ66-69
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek69-70
Sierpiński Zbigniew Kwiecień miesiącem pamięci narodowej70-71
Nowości polskie72-73
Nowości zagraniczne73-74
Co piszą inni74-75
Rudziński Cezary Recenzje75-76
To i owo77
Premia do katalogu A. Myślickiego78
Biuletyny78
Komunikat informacyjny78
Wiadomości filumenistyczne78
Z klubów zainteresowań. "Warszawa w 32 rocznicę wyzwolenia"78-79
Z życia PZF79
Wymiana z zagranicą79
Ogłoszenia79-80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.