Filatelista,  rok 1977, numer 3(510)

Kalinowski Mariusz, Perzyński Maciej Próby znaczków PRL43-45
Grodecki Tadeusz 25-Lecie Poczty ONZ. X FDC ze znaczkami dla Biur w Nowym Jorku (ii)45-49
Banaszkiewicz Mieczysław Nalepki "R" z obszaru DOPiT Wrocław wydanie 1961 r.49-50
Muzeum poczty i filatelistyki San Marino50
Nowości polskie51
Nowości zagraniczne52-53
Krogulski Zbigniew Stempelki "SEAMEN´S MAIL"53-54
Co piszą inni54
Berkowski Marian Czytelnicy piszą. "Laureaci Nobla"55
Czytelnicy piszą. Ręczna Erka jest dopuszczalna55-56
Rudziński Cezary Recenzje56-57
Rajchel Władysław Wystawy. "25-Lat znaczka ONZ57
To i owo57-58
Zamierzenia emisyjne58
Biuletyn59
Z życia PZF59
Wymiana z zagranicą60
Ogłoszenia60

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.