Filatelista,  rok 1977, numer 19(526)

Kolegium 1917-Październik-1977402
Bernhard Konstantin Poczta w Rosji w okresie rewolucji październikowej i wojny domowej403-405
Warbanow Iwan Wydarzenia rewolucyjne w Bułgarii w latach 1918 - 1923405-407
Hrncir Zdenek Nacjonalizacja przemysłu w Czechosłowacji w zwierciadle znaków pocztowych408-409
Hamann Henri Dokumenty rewolucyjnej epoki w Niemczech410-411
Aleksandrowicz Romuald Filatelia: Bukareszt. Znaczki dokumentem naszych czasów412
Feher Endre Filatelia: Budapeszt. Węgierska Republika Rad 21.II - 2.VIII.1919413-415
Witkowski Jan XVI Kongres AIJP416-417
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek417-420
Łaszkiewicz Antoni Parki Narodowe na znaczkach pocztowych (dokończenie)420-422
Nowości polskie422-423
Nowości zagraniczne423-425
Krogulski Zbigniew Zmiany w kursowaniu ambulansów pocztowych425-426
"Ochrona Środowiska"426
Polonica kanadyjskie427-428
Co piszą inni428-429
Bura Fabian Sekcja Polska przy CSZF429-430
Recenzje430-431
Wystawy; "Polarfilex"431
Kołodziejczyk Mieczysław Z teki instruktora młodzieżowego: Międzynarodowy Dzień Dziecka431-432
To i owo432-433
Polonica433-434
Ogłoszenia434
Z życia PZF: O/Bydgoszcz434
Lisiecki Leonard Z życia PZF: O/Opole434-435
Wymiana z zagranicą435

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.