Filatelista,  rok 1977, numer 18(525)

Sierpiński Zbigniew Korespondencja z obozu pracy w Hersbruku383-384
Sękowski Aleksander Pierwsze znaczki San Marino385-387
Z ostatnie chwili: Zbiory polskie na MWF "SOCPHILEX 77"385
Myślicki Andrzej O niektórych zbiorach na amphilex77387-389
Brzozowski Bronisław Czy prekursory nalepek polecenia389-391
Nowości polskie391-392
Nowości zagraniczne392-394
Ratajczak Antoni Korespondencja z Polskiej Stacji Polarnej394-395
Co piszą inni395-396
Recenzje396
Wystawy: "Kalisz 77"397-379
Wystawy: Medale kopernikowskie379
Polonica398
Malendowicz Ludwik K. Czytelnicy piszą; 4 Pokaz Polsko - Belgijski398
Ogłoszenia398
To i owo399
Z życia PZF: O/Gdańsk400
Świercz Ryszard Z życia PZF: O/Olsztyn400

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.