Filatelista,  rok 1977, numer 15-16(522-523)

"60-Lecie Wielkiego Października" Międzynarodowy konkurs filatelistyczny rozstrzygnięty!327-329
Myślicki Andrzej Światowa wystawa filatelistyczna amphilex77329-332
Subocz Bohdan Drugie wydanie okolicznościowe znaczków PRL332-335
Łaszkiewicz Antoni Parki Narodowe na znaczkach pocztowych335-337
Grodecki Tadeusz 25-Lecie Poczty ONZ. XX Organizacje wyspecjalizowane i inne (dokończenie)338-340
Kowalik Temida na wystawie341-343
Waldemar Andrzejewski laureatem konkursu na najładniejszy znaczek ONZ w 1976 r. Polski epilog uroczystości 25-lecia Poczty ONZ343-344
Medale PZF "Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych"344-354
Nowości polskie345-346
Nowości zagraniczne346-348
Groer Maria A jednak maximafilia (III część)348-349
Nikołczew Christo 1300 Lat państwa Bułgarskiego350
Polonica kanadyjskie350-352
Notatki ze świata352
Tatara Franciszek, Zintel Krzysztof Czytelnicy piszą: "Polskie lokomotywy"353
To i owo353-355
Zaborowski Jan Wystawy. CAPEX 78355-356
Rzepko Ryszard Z prac Zarządu Głównego356-357
Biuletyny: Wiadomości filumenistyczne357
Grodecki Tadeusz Ogłoszenia357-358
Parfiniewicz Jerzy Z życia PZF359
Wymiana z zagranicą359

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.