Filatelista,  rok 1976, numer 3(486)

Rudziński Cezary "THENABELGA" (I)43-47
Bura Fabian "INNSBRUCK 1976"47-51
Bura Fabian "INNSBRUCK 1976"47-51
Teter Lucjan Jeszcze o poczcie polowej w Ludowym Wojsku Polskim51-53
Narada Przyjaciół54
Rudziński Cezary Impresje widza III54-58
Komisja historyczno-badawcza58
Klub zainteresowań "Druh" i Harcerska Wystawa Filatelistyczna58-59
Klub zainteresowań: "Czerwony Krzyż"59-60
Klub zainteresowań: "Dzień Znaczka"60
Klub zainteresowań: Dzień Poznania61
Klub zainteresowań: Inne dni61
Bilski Stanisław Obozy internowanych w Szwajcarii61-62
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek62-63
Nowości polskie63-64
Nowości zagraniczne64-66
Co piszą inni66-61
Krogulski Zbigniew Jeszcze o datowniku "GRYF"61-68
Recenzje68-69
Wdowiak Roman Czytelnicy piszą69-70
Polonica79-71
Z teki instruktora młodzieżowego71-72
Gawron Stanisław Z teki instruktora młodzieżowego: Praca z młodzieżą71-72
Osobliwości znaczków polskich72-73
To i owo73-75
Biuletyny: Klub Filatelistów o Zainteresowaniach Górniczych "Kopasyny"75
Biuletyny: informator filatelistyczny dla członków Koła nr 1 w Krakowie75-76
Biuletyny: Komunikat nr 8 Klubu "Militaria"76
Wiadomości Filumenistów76
Ogłoszenia76

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.