Filatelista,  rok 1976, numer 11(494)

Delegacja PZF u wicepremiera Józefa Tejchmy235
Białek Henryk W świetle wyników XII OWF "Łódź 75"235-238
Krogulski Zbigniew Typy datowników ambulansowych PRL239
Księski Janusz Cenzury poczty Wronki240
Żurawski Józef Witold Jeszcze jedna karta "Żołnierza Polskiego"240
Nowości polskie241
Nowości zagraniczne242-243
Kosmofilatelia243-245
Ryszawy Wiesław IX spotkanie "Klubu Olimpijczyka"245-246
Wystawcy polscy na "ARPHILA 75"246
Notatki ze świata247-248
Rudziński Cezary Recenzje248-249
Recenzje249
Co piszą inni249-250
Adamcio Leopold Wystawy: Regionalna wystawa filatelistyczna ziem nadbałtyckich "Gdynia-50"250
Siwula Adam Z teki instruktora młodzieżowego: Młodzi filateliści w Okręgu Koszalińskim250-251
Osobliwości znaczków polskich251
Biuletyny: Biuletyn filatelistyczny Warszawa251
Biuletyny: Kraków Informator filatelistyczny dla członków Koła PZF nr 1 w Krakowie252
Ogłoszenia252

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.