Filatelista,  rok 1975, numer 5(464)

Grodecki Tadeusz Kobieta … a znaczek pocztowy w Polsce99-102
Sękowski Aleksander Eliminacja z obrotu fałszerstw- problem dojrzały do rozwiązania102-104
Nowości polskie104-106
Nowości zagraniczne106-108
Bura Fabian Czy stabilizacja?108-109
Polska poczta lotnicza109-110
(rd.) Co piszą inni110-111
Kuś Eugeniusz Lot z okazji X mistrzostw świata w piłce nożnej111
Ol-Fa Notatki ze świata111-112
A.S. Światowa Wystawa Filatelistyki Tematycznej THEMABELGA112-113
Szatkowski A. Polonica113
Osobliwości znaczków polskich113
(c) To i owo113-114
Czytelnicy piszą114-115
Dobrzeniecki Jerzy Z życia PZF - Wystawy ,,WARSZAWA XXX W FILATELISTYCE"115
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia115-116

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.