Filatelista,  rok 1975, numer 24(483)

Przemówienie Ministra Łączności prof. dr Edwarda Kowalczykana Akademii w Teatrze Wielkim w Łodzi543-545
Uroczystości XXV-lecia PZF545-547
Rudziński Cezary Michał Anioł Buonarotti548-551
Biały Jerzy J. Nowe fałszerstwo znaczków "Gordon-Benett"552-553
Szelestian I. Dzieje "Czerwonej Gujany"553-555
Szymański Zygmunt 10 000 lat w jedno pokolenie556-557
Nowości polskie557-561
Nowości zagraniczne562-563
Czytelnicy piszą563-565
Wiatrowski Zygmunt Recenzje565-566
Polonica566-567
(c) To i owo567-569
Biuletyny informacyjne - Szczecin, Warszawa569
Libionka Marian Z życia PZF - O/Katowice569
Mazik Jerzy Błażej Z życia PZF - O/Cżestochowa569
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia570
Skorowidz za rok 1975571-575

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.